Aviso legal

Identificación e Titularidade

A continuación móstranse os datos identificativos do propietario.

Titular: Pizpireta Networks SLU.
NIF: B70532338
Enderezo: rúa Rafael Calleja N1 15940 A Pobra do Caramiñal – La Coruña.
Correo electrónico: atencionalcliente@pizpiretatelecom.com
Teléfono de contacto: 881821020

Condicións de uso

A utilización do sitio web dálle a condición de Usuario, e implica a plena aceptación de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non está satisfeito con todas e cada unha destas cláusulas e condicións, absterse de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non implica, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial con Pizpireta Networks SLU.

A través deste sitio web, o Titular facilita o acceso e uso de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores teñan publicados a través de Internet.

Para estes efectos, está obrigado e comprométese a NON utilizar ningún dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poderá danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos contidos, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado por Pizpireta Networks SLU, outros usuarios ou calquera usuario de Internet.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que proporcione ao Titular poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a Pizpireta Networks SLU, que asume todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información nelas contida. De conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos.

Non obstante, debe ter en conta que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, o Titular non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel, aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e adopta as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos lesivos.

Tratamento de Datos Persoais

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais que o Titular recompila na páxina Política de Privacidade.

Contidos

O Titular obtivo a información, os contidos multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para garantir que a información contida sexa correcta, o Titular non garante que sexa exacta. , completo ou actualizado. Pizpireta Networks SLU declina expresamente calquera responsabilidade por erros ou omisións na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilícito ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou vulneren os dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos desta web teñen un carácter soamente informativo e en ningún caso deben ser utilizados ou considerados como oferta de venda, solicitude de oferta de compra ou recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que se indique expresamente.

Pizpireta Networks SLU resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido desta web, as ligazóns ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de previo aviso.

Pizpireta Networks SLU non se fai responsable dos danos e perdas que poidan derivarse do uso da información do Sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento de cookies.

Ligazóns a outros sitios web

O Titular poderá facilitarlle o acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa única finalidade de informar sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poida ampliar a información ofrecida no sitio web.

Estes enlaces a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que Pizpireta Networks SLU non se fai responsable do contido dos sitios web enlazados nin do resultado que obtén seguindo as ligazóns.

Así mesmo, Pizpireta Networks SLU non se fai responsable das ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Pizpireta Networks SLU e o propietario do sitio onde se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accede a un sitio web externo desde unha ligazón que se atopa nesta web, debe ler a política de privacidade do outro sitio web, que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos reservados.

Todo acceso a esta web está suxeito ás seguintes condicións: queda expresamente prohibida a reprodución, almacenamento permanente e difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña unha finalidade pública ou comercial sen o consentimento expreso e previo por escrito de Pizpireta Networks SLU.

Limitación de responsabilidade

Pizpireta Networks SLU declina calquera responsabilidade en caso de interrupcións ou mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable das interrupcións da rede, perdas de negocio derivadas das devanditas caídas, cortes temporais de subministración eléctrica ou calquera outro tipo de dano indirecto que se puidese ocasionar por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou actuacións en función da información incluída no sitio web, o Titular recomenda comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Contacto

No caso de ter algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou querer facer algún comentario sobre esta web, pode enviar un correo electrónico ao enderezo atencionalcliente@pizpiretatelecom.com